trang nhà www.ninh-hoa.com  |  trang thơ & truyện của Chi Lai


 

Chi Lai


  tên thật Nguyễn Lai,
 sinh năm 1951
 Quê quán:
 Thôn Xuân Ḥa,
 Xă Ninh Phụng,
 Huyện Ninh Ḥa

  Có thơ trong các tuyển
  tập tại Khánh Ḥa

 

thơ

 

 

 

 


 

 

 

       

            
                  
N G Ẫ U   H Ứ N G
 

C̣n hai tuổi nữa đúng năm mươi
Thổi sáo làm thơ để tặng người
Thân đă phế tàn, tâm chẳng phế
Nhà tuy nghèo khó, chí luôn tươi

Vợ con chu đáo lo từng bữa
Bè bạn thân thương ở khắp nơi
Cuộc sống vẫn vui -dù khuyết tật
Thăng trầm thế sự lướt qua thôi.                        Chi Lai