Vĩnh Biệt Con Yêu

Về Một Người Bạn Đă Khuất

 

 


Châu Thị Thanh Mận

  Cựu học sinh:
Trung học Bán Công,
Niên khóa 1966-1970

Hiện cư ngụ tại:
176A Trần Quư Cáp
Ninh Ḥa - Khánh Ḥa
Việt Nam