Trở về trang CLB-Thơ 

VŨ THỊ PHƯỢNG

Bút hiệu:
VŨ PHƯỢNG

Giáo viên

 

Hội viên CLB thơ
TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A
 

Hiện sinh sống tại
Nha Trang, Khánh Ḥa

 

 

 

 

 

Trang Tác Giả CLB-THƠ
 

 

 

 

 

 

XUÂN ƠI!

 


 

Xuân ơi! Dừng bước xuân đừng đến

Xuân đến làm chi? Chỉ thưem buồn

Xuân đến nhà nhà vui sum họp

Nhà ta cũng chỉ một ḿnh ta.

 

Ta gọi mà xuân chẳng nghe ǵ

Xuân ơi! Xuân hăy chóng qua đi

Để ḷng không phải buồn vương nữa

Đón nắng hạ về phượng nở hoa.

 

VŨ PHƯỢNG

 

 

 

HÈ VỀ

 


 

Mây trắng bay ngang báo tuổi hè

Phượng hồng khoe sắc rộn ràng ve

Bờ tre hàng lũy chim làm tổ

Ruộng lúa vài hàng sáo dạo đê

Hoa nắng rực vàng vàng cuối xóm

Bằng lăng tim tím tím chiều quê

Vẳng nghe xao xác gà trưa gáy

Một khúc hoan ca đón hạ về.

 

VŨ PHƯỢNG

 

 

TỰ NHỦ

 


 

Phấn trắng bảng đen, giă biệt thôi!

Phượng ơi! Sắc phượng đă phai rồi

Không c̣n thắm đượm như xưa nữa

Hồn vẫn tinh khôi, như thuở nào.

 

Bục giảng xa rồi, ta phải đi

Phượng ơi! Phượng phải biết làm ǵ

Chớ buồn duyên nợ cùng bụi phấn

Tam thập tam niên lắm nỗi niềm.

 

VŨ PHƯỢNG

 

CHÀO SÂN TRẦM HƯƠNG 

Học luật thơ Đường thuở Mậu Thân

Bây giờ hành thực để chào sân

Từng đêm thao thức không làm được

Trăm bận suy tư thử vạn lần

Bằng, trắc, luật, niêm cần phải học

Câu, từ, thực, luận măi gieo vần

TRẦM HƯƠNG hữu xạ ta t́m đến

Nghe những vần thơ xóa nỗi buồn.

 

VŨ PHƯỢNG


 

 


 

Trang CLB-THƠ-Trầm Hương-KH

 


MẸ ƠI!

 

 

Sương chiều ướt đẫm bờ vai

Mắt chiều giọt ngắn, giọt dài mặn môi

Mây chiều lặng lẽ buông trôi

Mắt chiều hoe đỏ:Mẹ tôi đâu rồi?

Gió chiều thổi buốt hồn tôi

Bồi hồi lắng đọng...ngậm ngùi:Mẹ ơi!

Sao Hôm thay mẹ trả lời:

Mẹ vui tiên cảnh...Con ơi! Đừng buồn.

 

 

 VŨ PHƯỢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

www.ninh-hoa.com