Trở về trang CLB-Thơ 

THÍCH THIỆN THÔNG

Ḥa thượng

 

Cố vấn CLB thơ Đường
TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A
 

Hiện sinh sống tại
Diên Khánh, Khánh Ḥa

 

 

 

 

Trang Tác Giả CLB-THƠ
 

 

 

 

 

T̀NH THƠ

 

 

Mặc khách thiền sư kết bạn thơ

T́nh như gắn bó tự bao giờ

Thắm duyên tri kỷ trao lời ngọc

Đẹp nghĩa kim bằng gởi tiếng tơ

Tay nối ṿng tay tràn ước mộng

Mắt cài ánh mắt ngập hoài mơ

Trà Xuân cạn chén mừng tao ngộ

Cảnh cũ người xưa vẫn đợi chờ!

 

 

THÍCH THIỆN THÔNG

 

 

VƯỢT SÔNG ĐỜI!

 

 

Bao phen lặn hụp giữa sông đời

Rẽ sóng quay về bến thảnh thơi

Bát Nhă ghi ḷng không để lệch

Kim Cang giữ dạ chẳng cho rời

Nguồn ân một thuở bồi nên cạn

Biển ái muôn trùng tát cũng vơi

Kệ sớm kinh chiều vui cửa Phật

Đài sen chín phẩm ngự cao vời!

 

 Hoà thượng

THÍCH THIỆN THÔNG

 

 

PHÁT NGUYỆN

 

Nguyện suốt đời nương ánh đạo vàng

Cho dù chạm phải bước nguy nan

Chiều phai nối mộng cùng hoa lá

Sáng hửng hoà duyên với suối ngàn

Lắng tiếng chuông ngân điều ư tịnh

Nghe hồi mơ vọng chuyển tâm an

Ai người kính ngưỡng ngôi Tam Bảo

Hăy sớm gieo nhân kẻo muộn màng.

 

Ḥa thượng
THÍCH THIỆN THÔNG

  

Trang CLB-THƠ-Trầm Hương-KH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LỜI QUÊ

 

Mượn mấy lời quê nhắn khách trần

Nương thuyền tuệ giác cập bờ chân

Mầm duyên dốc sức ươm thêm măi

Biển nghiệp bền tâm lấp cạn dần

Để rạng thân danh ngày Thọ măn

Thêm ngời phẩm hạnh buổi Xuân tân

Thời gian tựa bóng câu qua cửa

Quảng gánh đa đoan chớ lữa lần!

 

 Xuân Mậu Tuất 2018
THÍCH THIỆN THÔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

www.ninh-hoa.com