Trở về trang CLB-Thơ 

NG VĂN ĐNG

Bt danh: T PHONG

Năm sinh: 1945

 

Hội vin CLB thơ
T
RẦM HƯƠNG KHNH HA

 

 

Hiện ở tại:
Vạn Ninh_ Khnh Ha

 

 

 

Trang Tc Giả CLB-THƠ
 

 

 

 

THƯƠNG NHỚ ĐẦY VƠI

Họa thơ NGUYỄN THỊ THANH TR

 

***

 

Đầy vơi thương nhớ, nhớ thương ơi!

Lạnh gi c đơn, nửa mảnh đời

Lưu luyến tơ lng, đem chiếc bng

Nhạt nha hương sắc, mộng tnh lơi

Buồn ring mu phượng, hồn thu chết

Sầu phận tnh loan, nhạn cuối trời

Kỷ niệm no qun, từng giấc mộng

Gợi lng xao xuyến, nhớ thương ơi!

 

 

NG VĂN ĐNG

 .

 


 

Trang CLB-THƠ-Trầm Hương-KH

 

 


ĐN BẠN ĐƯỜNG THI


***

 

Đến rồi thi hữu, hội TRẦM HƯƠNG

Về với Vạn Long, dẫu dặm trường

nh mắt mừng vui, sao kể xiết

Nỗi lng cảm xc, mi cn vương

Yu thơ thn d, thơm đồng nội

Mến bạn thnh đ, thắm luật Đường

Người xứ Tu Bng đ hiếu khch

Rộn rng tiếp đn hội TRẦM HƯƠNG

 

 

NG VĂN ĐNG

 

  

Trang CLB-THƠ-Trầm Hương-KH

 

 

   
   

www.ninh-hoa.com