Trở về trang CLB-Thơ 

NGUYỄN DUY LỘC

Bt hiệu: DUY LỘC

Gio vin Văn

 

Hội vin CLB thơ
TRẦM HƯƠNG KHNH HA
 

Đang dạy tại Vạn Ninh,
Khnh Ha

 

 

 

 

 

Trang Tc Giả CLB-THƠ
 

 

 

 

 

THƯ CHO ANH

***
 

Thư ny em viết gởi Trường Sa

Mong muốn gặp anh để tặng qu

Nơi ấy biển xa đầy bo tố

Phương ny tnh đẹp giữa phong ba

Ngy đm canh gc tuần tra đảo

Sng tối chờ trng nhận tin nh

Hy cố vững vng m chắc sng

Hẹn ngy ht khc khải hon ca.

 

DUY LỘC


 

 

 

  

Trang CLB-THƠ-Trầm Hương-KH

 

         

HOI VỌNG

***

 

Sng tnh sao mi đong đưa

Men tnh dậy lửa vẫn chưa bn lng

Một mnh thơ thẩn ven sng

Thả theo dng nước mnh mng no nề

Lng buồn chợt tỉnh cơn m

Bn kia thấp thong con đ vọng đ

Tm chn một cht đắn đo

Đ kia chở hết sầu lo sang bờ

Cung đn đ lỗi phm tơ

Cn chi m nhớ m chờ duyn ai!

Đắm chm trong giấc mơ di

Đường về dĩ vng tương lai mịt mờ.

 

NGUYỄN DUY LỘC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

www.ninh-hoa.com