Trở về trang CLB-Thơ


 
NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

 

Chủ nhiệm
CLB Thơ ĐƯỜNG
TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A

 

 

 

 

 

 

Trang Tác Giả CLB-THƠ
 

 

 


 

 

 

 

LỊCH SỬ H̀NH THÀNH HỘI THƠ

VÀ THÀNH TÍCH

 

  

 

CLB Thơ ĐƯỜNG
TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A

 

Được thành lập ngày 25.5.2007.

NGUYỄN THỊ THANH TRÍ - Chủ nhiệm

LÊ BÁ THIÊN - Phó chủ nhiệm chuyên môn.

KIỀU LAM - Phó chủ nhiệm nội vụ, vùng NT, DK, CR.

QUANG KHOA - Phó chủ nhiệm ngoại vụ, vùng VN, NH.

QUANG LƯƠNG - Thư kư.

TRÀ KIM HUY - Thủ quỹ.


NGUYỄN THỊ THANH TRÍ - Phó chủ nhiệm CLB/Văn học Khánh Ḥa theo QĐ số 90/TTVH ngày 22.6.2009 kư tại Khánh Ḥa do GĐ/TTVH/KH kư.

CLB thơ gồm có 30 hội viên, cư ngụ trên toàn tỉnh: Diên Khánh, Nha Trang, Ninh Ḥa, Cam Ranh, Vạn Ninh...

Xuất bản 2 tập thơ: TRẦM HƯƠNG 1, TRẦM HƯƠNG 2.

Đạt Giải Nhất toàn đoàn tham gia Festival Liên hoan thơ toàn tỉnh 2 lần từ khi thành lập năm 2009, 2011.

Cá nhân đạt Giải Nhất 2 người tham gia xướng họa thơ Đường lần đầu tiên vào Ngày Thơ VN năm 2011, 2012.

CLB thơ được khen thưởng tham gia xướng họa thơ Ngày thơ VN năm 2011, 2012: Số lượng tham gia nhiều, đạt chất lượng, đạt giải cao.

CLB thơ được Tỉnh, Sở Văn hóa, TTVH khen thưởng cuối năm: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.

Tôn chỉ:

- Phát triển thơ Đường luật.

- Khuyến khích làm thơ.

- Viết văn.

là sân chơi trí tuệ tao nhă.

 

  

Trang CLB-THƠ ĐƯỜNG-Trầm Hương-KH

 

 

 

 

 

 

   

www.ninh-hoa.com