Trở về trang CLB-Thơ 

 LÊ BÁ THIÊN

Năm sinh: 1949

Nguyên học sinh

Vơ Tánh, Nha Trang

Phó Chủ nhiệm Chi hội UNESCO Thơ Đường
Trầm Hương Khánh Ḥa

 

Hội viên CLB thơ
TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A
 

Hiện ở tại:
Diên Khánh, Khánh Ḥa

 


 

Trang Tác Giả CLB-THƠ
 

 

 

 

 

KHÓC BÁ THIÊN

 

 

Kính viếng thi hữu LÊ BÁ THIÊN

Tiễn bước nhà thơ cuối nẻo đời

Trang t́nh khép lại Bá Thiên ơi!

Người đi có thấy hồn thanh thản

Kẻ ở chừng nghe mộng ră rời

Nghĩa bút c̣n vương tràn điểm hẹn

Duyên trần đă buộc lắng mùa chơi

Kim Bằng thắp nén hương thầm nguyện

Cảm xúc trào dâng uất nghẹn lời!

 

THƯỢNG TỌA THÍCH THIỆN THÔNG

 

 

VIỆT KIỀU KHÁCH

 

Hàn xá cung nghinh khách Việt kiều

Trân tu mỹ tửu soạn chung triêu

Tiền môn khuyển phệ tâm hoan hỷ

Thâu khám xuyên song kiến lăo tiều.

 

Dịch:

 

KHÁCH VIỆT KIỀU

 

Nhà lá hân hoan đón Việt kiều

Rượu ngon chờ khách sáng qua chiều

Trước nhà chó sủa ḷng vui sướng

Chỉ thấy bên song một lăo tiều.

 

 

LÊ BÁ THIÊN

 

 

 

 

NẰM MỘNG

***
 

Nằm mộng tự ḿnh cắn ngón tay

Vết thương c̣n buốt đến hôm nay

Có người bạn hỏi v́ sao thế

Đổ tội mèo quào lúc ngủ say...

 

LÊ BÁ THIÊN

 

 

TỊCH LIÊU

 

Lănh lạc tây hiên thử mộ tàn

Lăo ông trúc trượng lư man man

Y kiên hoàng diệp vô năng truỵ 

Khủng đáo tịch liêu tán bất hoàn.

 

LÊ BÁ THIÊN

 

 

Dịch:   TỊCH LIÊU

 

Lăo ông gậy trúc liêu xiêu

Đăm chiêu lặng ngắm giọt chiều mái tây

Lá vàng rơi nhẹ vai ai

Dường như sợ có tháng ngày tịch liêu.

 

GIÁC THANH (CÙ HUÂN TỬ)

 

 

CƠI TẠM

 Họa thơ Trương Quân

 

***
 

Thời gian gơ nhẹ tiếng đời ngân

Tuần tiết quanh năm cứ chuyển vần

Chẳng biết vĩnh hằng xa mấy dặm

Để lường hư ảo nặng bao cân

Duyên mang nợ bút chưa rời được

Nghiệp vướng t́nh thơ măi buộc dần

Bến đợi đ̣ ngang chiều gác mái

Vô thường một cơi tạm dừng chân.

 

 

LÊ BÁ THIÊN

 

 


 

Trang CLB-THƠ-Trầm Hương-KH

 

PHÁ BÁN THÙY

 

Nguyệt sắc song biên thôi tịch khứ

Đ́nh tiền bạch lộ thấp nhân y

Hốt văn cổ độ thuyền đ́nh bạc

Thiêm trận hàn phong phá bán thùy.

Dịch thơ:

VỠ GIẤC NỒNG

 

Trăng sáng đêm tàn qua chấn song

Trước sân áo đẫm ướt sương bồng

Bỗng nghe bến nước thuyền khua mái

Thêm gió từng cơn vỡ giấc nồng.

LÊ BÁ THIÊN

  

Trang CLB-THƠ-Trầm Hương-KH

 

www.ninh-hoa.com