Trở về trang CLB-Thơ


 
NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

 

Chủ nhiệm
CLB Thơ ĐƯỜNG
TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A

 

 

 

 

 

 

Trang Tác Giả CLB-THƠ
 

 

 


Sinh Hoạt CLB Thơ ĐƯỜNG TRẦM HƯƠNG - 9/2018
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thanh Trí

 

 

 

 

CLB Thơ ĐƯỜNG
TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A

 

  

H̀NH ẢNH SINH HOẠT

 

CLB đang tập dợt sân khấu để chuẩn bị cho tổng kết cuối năm 2012.

Họp CLB thơ Đường TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A ngày 5.01.2013 tại TTVH Tỉnh Khánh Ḥa. Thanh Trí chủ tŕ. Các anh chị hội viên đến từ Diên Khánh, Nha Trang, Ninh Ḥa, Vạn Ninh. Trong đó có Chủ nhiệm CLB Unesco Trịnh Phong( người đeo kính thứ 4 hàng bên phải) và Chủ nhiệm CLB/VH Vạn Ninh là hội viên của CLB.

Họp CLB thơ Đường TRẦM HƯƠNG KHÁNH H̉A.

 

  

Trang CLB-THƠ ĐƯỜNG-Trầm Hương-KH

 

 

 

 

 

 

   

www.ninh-hoa.com