Trở về trang CLB-Thơ 

Sư GIÁC THANH
Bút hiệu: Cù Huân Tử


Năm sinh: 1948
 


 

 Hiện ở tại: Nha Trang

 

 


 


 

Trang Tác Giả CLB-THƠ

 

 


 

 

TRƯỜNG CA MÊ LINH

 

Áo vàng khăn trở trên ḿnh tượng

Ngàn năm c̣n măi gái Mê Linh

Cờ tang thư kiếm lùa Đông Hán

Dưới bóng hồng quần Thái Thú kinh.

 

Uy vũ tinh kỳ bay phấp phới

Rợp trời mai liễu nổi phong ba

Hợp quân ba quận về Long Đổ

Một trận thư hùng rạng rỡ hoa.

 

Sáu lăm thành quách về chung mối

Ba thu má phấn dựng giang sơn

Nghênh ngang một cơi trời Đông Hán

Hai kiếm thư vàng chỉ nguyệt tan.

 

Lạc Hồng rạng rỡ h́nh Nương tử

Bốn quận quy về một Lĩnh Nam

Vóc liễu rửa xong hờn quốc hận

Khăn tang rơi lệ ngự ngai vàng.

 

Rồi một chiều vương hồ Lăng Bạc

Xác giặc trùng trùng ngập Cẩm Khê

Nợ nước thù nhà em với chị

Hai Vương vẹn vẻ trả xong thề!

 

Mượn ḍng sông Hán ǵn danh tiết

Ngàn năm c̣n măi gái Mê Linh

Giao Châu máu đổ nhàu sông núi

Hương phấn muôn đời dậy hiển linh.

 

Hỡi ơi! Quốc thống từ nay dứt

Sông Hát sôi trào hận quốc vong

Ai xui máu đỏ hoà son phấn

Viết lại từng trang sử Lạc Hồng.

 

CÙ HUÂN TỬ..GIÁC THANH

Tiết Tiểu măn 2005.

 

 

 

TIẾT PHỤ NGẦM

 

Quân tri thiếp hữu phu

Tặng thiếp song minh chu

Cảm quân triền miên ư

Hệ tại hồng la nhu

Thiếp gia cao lâu liên uyển khởi

Lương nhân chấp kích minh quang lư

Tri phu dụng tâm như nhật nguyệt

Sự phu thệ nghĩ đồng sanh tử

Hoàn quân minh chu song lệ thuỳ

Hận bất tương phùng vị giá th́.

 

 

Dịch:

 

KHÚC NGÂM THIẾU PHỤ

ĐOAN TRINH

 

Vẫn tặng đôi ngọc quư

Dù biết em có chồng

Thương chàng triền miên ư

Em đeo trong yếm hồng

Nhà em liền dăy cao lầu

Chồng em cầm kích đứng hầu điện quan

Ḷng anh, em biết rơ ràng

Nhưng thuyền t́nh lỡ sang ngang mất rồi

Đành ḷng trả ngọc, người ơi!

Hận không gặp thuở thiếu thơi, chưa ai....

 

 

GIÁC THANH- CÙ HUÂN TỬ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG VÀO CỬA PHẬT

 Mừng ra mắt NGUYÊN NGỘ THI TẬP

 của Thầy LÊ VĂN NGÔ

 

Đường Vào Cửa Phật rộng thênh thang

Cứu độ muôn sinh thoát kiếp nàn

Bến Giác chiều hôm nghe Bát Nhă

Thềm Không sáng sớm tụng Kim Cang

Lục căn thanh tịnh gieo nhân tốt

Ngũ giới an nhiên giữ đạo vàng

Pháp ngộ khơi nguồn tâm chánh niệm

Cuộc đời bừng sáng ánh từ quang.

 

 NGUYỄN THỊ THANH TRÍ

 

 

Dịch Hán Việt:

 

 PHẬT QUỐC QUY ĐẠO

 

 

Phật đường khai khoáng lộ mang mang

Cứu độ quần sanh thoát kiếp nàn

Giác ngạn minh triêu tŕ Bát Nhă

Không biên nhật mộ thính Kim Cang

Lục căn thanh tịnh hoà nhân thiện

Ngũ giới an nhiên chấp đạo hằng

Pháp ngộ khai nguyên tần chánh niệm

Huy hoàng trần thế chiếu từ quang.

 

 Sư GIÁC THANH (CÙ HUÂN TỬ)

 

Ghi chú:

 

Cặp thực 2 câu 3.4 ư có khác nguyên tác nhưng để bảo đảm niêm luật nên dich có ư thoát nghĩa.

 

Hán tự:

 

 

             

OÁN TỪ

 

Lâu đầu đào lư sơ

Tŕ thượng phù dung lạc

Chức cẩm do vị thành

Trùng thanh nhập la mạc.

 

THÔI QUỐC THỤ

 

Dịch:      LỜI THAN VĂN

 

Bên lầu đào mận lơ thơ

Hoa phù dung rụng bên hồ nước xanh

Gấm thêu đang dệt chửa thành

Đă nghe trùng dế trong mành nỉ non.

 

GIÁC THANH_ CÙ HUÂN TỬ

 

TỊCH LIÊU

 

Lănh lạc tây hiên thử mộ tàn

Lăo ông trúc trượng lư man man

Y kiên hoàng diệp vô năng truỵ 

Khủng đáo tịch liêu tán bất hoàn.

 

LÊ BÁ THIÊN

 

 

Dịch:   TỊCH LIÊU

 

Lăo ông gậy trúc liêu xiêu

Đăm chiêu lặng ngắm giọt chiều mái tây

Lá vàng rơi nhẹ vai ai

Dường như sợ có tháng ngày tịch liêu.

 

GIÁC THANH (CÙ HUÂN TỬ)

 

THƠ DỊCH

TUYỆT CÚ

Nhị cú tam niên đắc

Nhất ngâm song lệ lưu

Tri âm như bất thưởng

Quy ngọa cố sơn thu.

GIẢ ĐẢO

 

  DỊCH:      

CÂU THƠ HAY 

 

Hai câu thơ viết ba năm

Mới ngâm một bận hai hàng lệ rơi

Không ai thưởng thức th́ thôi

Trở về núi cũ nằm dài với thu.

 

GIÁC THANH CÙ HUÂN TỬ

 

THƠ DỊCH
 

ĐĂNG U CHÂU ĐÀI CA

 

Tiền bất kiến cổ nhân

Hậu bất kiến lai giả

Niệm thiên địa chi du du

Độc thương nhi thế hạ

 TRẦN TỬ NGANG

 

DỊCH:

BÀI CA LÊN ĐÀI U CHÂU

 

Trông về trước người xưa chẳng thấy

Ngoảnh lại sau chẳng thấy ai qua

Mới hay trời đất bao la

Sao trong trong trần thế ḿnh ta riêng sầu.

 

CÙ HUÂN TỬ

 ( Sư GIÁC THANH)

 

 

ĐỐI GƯƠNG

Đối gương sầu tóc trắng

Mấy bận tràn mưa nắng

Trót vướng chữ man man

Nên đành câu lăng đăng

Những mong rộng đất trời

Lại sợ dài năm tháng

Chí nhỏ gặp sông sâu

Xa vời trăng loáng thoáng.

 

CÙ HUÂN TỬ

 


MỘNG LIÊU TRAI

Vàng vọt Hồ nương nép liễu gầy

Nửa vành trăng ngậm tuyết sương vây

Phải quen ngàn dặm t́m thăm viếng

Hay sợ trăm năm đến giải bày

Mấy phút phiêu bồng rơi rớt lại

Đôi giờ lăng đăng quẩn quanh đây

Ngỡ ngàng chuông đổ pḥng thơ lạnh

Thoang thoảng hương Hồ vướng cỏ cây.

 

CÙ HUÂN TỬ

 

 

 

QUÊ TÔI

 

***

 

Quê tôi ḍng Cái nước hằng sâu

Lửa tắt đèn tàn vẫn có nhau

Chiều xuống Cù Lao thuyền khẳm cá

Ngày lên Đồng Đế chợ đầy rau

Ḥn Khô tóc xỏa nằm thao thức

Tháp Cổ rêu phong đứng dăi dầu

Mấy thuở áo cơm rời cố quận

Chín chiều ruột thắt chín chiều đau.

 

CÙ HUÂN TỬ

 

 

 

NẺO THIỀN

 

Đến măi ngàn năm nữa

Vẫn c̣n đó tự tâm

Đơn Hà thiêu Phật cốt

Giải thoát chúng sinh lầm

 

CÙ HUÂN TỬ

DẤU XƯA

 

Lần giở kinh Vô tự

Vô môn quan gắng t́m

Chỉ hoài công khổ giả

Sáu nẻo đời thinh thinh.

 

CÙ HUÂN TỬ


 

Trang CLB-THƠ-Trầm Hương-KH

 


 

Trang CLB-THƠ-Trầm Hương-KH

 
   

www.ninh-hoa.com