C Ả M   T Ạ       

 

Đôi Lời Cảm Tạ

 

 

Trong dịp Đại Hội Ninh Hòa - Dục Mỹ tại Orlando vào tháng 6 năm 2011, tại tư gia người bạn thân Vinh Hồ, tôi đã có dịp ngõ lời cảm tạ cùng một số quan khách đã chia sẻ sự mất mát lớn lao vô cùng cho sự Ra Đi Của Nhà Tôi: ÁI KHANH.

 

Lời tri ân của tôi chỉ đến được với một số nhỏ anh chị em, thân hữu của Ninh Hòa  - Dục Mỹ trong dịp đó mà thôi.  Cho nên nhân dịp Giỗ Năm Thứ Ba của ÁI KHANH, tôi xin gửi đến quý vị, quý anh chị em Ninh Hòa - Dục Mỹ, quý văn thi hữu lời cảm tạ chân thành của tôi và gia đình qua mạng Ninh-HoaDOTcom, nhất là người chủ trang mạng Nguyễn Văn Thành đã dành nhiều cảm tình cho chúng tôi.

 

Sự ra đi của nhà tôi đã cuốn hút theo bao nhiêu sinh lực, bao ước mơ... của tiểu gia đình chúng tôi; tôi không có đủ nghị lực để viết, để bày tỏ lòng cảm kích của mình đối với mọi người đã chia sẻ niềm đau tột cùng...  Nhưng trước sau gì tôi cũng phải cố gắng viết ra những lời tri ân từ đáy lòng mình đối với cảm tình của quý anh chị em văn thi hữu, quý vị trong trang mạng Ninh-Hòa.

 

Xin cảm ơn một lần nữa.

 

Đỗ Xuân Hùng & Gia Đình

 

 

 

 

www.ninh-hoa.com