Trở về trang nhà www.ninh-hoa.com


 

Lịch Sử Chùa

H́nh Ảnh Chùa

Tiểu Học B́nh Ḥa -
Danh Sách Lớp

H́nh Ảnh Thầy Cô &
Học Sinh các lớp

Viết cho Niên Khóa
1953-1954 - Đường B́nh

 Một Vài Thông Tin

 Sinh Hoạt

Họp Mặt

Phân Ưu

 

 

 
 


D
anh sách Thầy Cô & Bạn Học
 

             Danh sách Thầy cô:

Lớp 1953 -1954 (xem bài Viết Cho Niên Khóa 1953-1954 Đường B́nh)

Danh Sách Giáo Sư: Phó Chí Minh, Hiệu Trưởng (không rơ hiện đang ở đâu),
Ông Phù Chí (Chủ Nhiệm Lớp) người Ninh-Ḥa hiện ở Mỹ
Trịnh Học Thi (Hướng Đạo) USA.
Đường Văn (Địa Lư) Người Ninh-Ḥa, hiện ở Việt Nam
Phan Gia Phúc, Người Ninh-Ḥa hiện ở Phi Châu

          Danh Sách Học Sinh.

1, Phan Tiên Thành, Ca. USA Nam
2, Đường B́nh, Washington USA Nam
3, Đường Bồi, Washington USA Nữ
4, Phù Linh Trân, Texas USA Nữ
5, Diệp Năng Nho, Melbourne Australia Nam
6, Phù Kỳ Hà, Santa Anna, USA Nữ
7, Lữ Hiệp, San Jose, Ca. USA Nam
8, Trương Đức Nghị, San Jose, Ca. USA Nam
9, Lữ Mè, San Jose, USA Nam
10, Trương Đại Vệ, Ninh-Ḥa, VN Nam
11, Phù Kiện, Đà Nẵng, VN Nam
12, Liên Tố Hoa, Saigon, VN Nữ
13, Lưu Lập Năng, Ninh-Ḥa, VN Nam
14, Dương Quế Hương, Cam Ranh, VN Nữ
15, Đường Điền, Thành Nha Trang,VN Nam
16, Lữ Lục (chết) Nam
17, Âu Thiên Kiên (chết) Nam
18, Diệp Tuyết Nga (chết) Nữ
19, Phan Gia Yến (chết) Nam
20, Phan Chánh Kiên (chết) Nam
21, Lâm Du Tùng (chêt) Nam
22, Lư Nghiêm Tuấn, USA Nam
23, Lâm Trung, California, USA Nam
24, Diệp Ṭan Cơ, USA Nam
25, Tào Thanh Hùng, Cabramatta, Australia Nam
26, Diệp Năng Liêm, Ninh-Ḥa, V N Nam
27, Lương Liên Phương, New York, USA Nữ
28,Trương Vĩ Tuấn, USA Nam
29, Hàng Lư, Ninh-Ḥa VN Nữ


Tổng Cộng:  29 NgườI (21 nam và 8 nữ)

Tính đến tháng 9 Năm 2003, lớp học 1953-1954 của trường B́nh Ḥa có 6 người đă chết, 13 người hiện ở Mỹ, 2 người ở Úc Châu, 1 người ở Đà Nẵng, 1 người ở Saigon, 1 người ở Cam Ranh, 1 người ở Nha Trang và 4 người ở Ninh Ḥa.


   

 

Danh Sách Thầy Cô

Trần Lệ Hoa, Phan Ái Liên, Hà Nhung, Dich Bửu Phấn, Ngô Lệ Trân, Thầy Hồng Phú Quốc, Diệp Bảo Tồn, Diệp Bảo An, Nhiêu Lục Hà, Lục Kiết...

Danh sách học sinh

Lớp (Tyna Lưu): Phương Phan, Vương Khắc Phan, Phú Thiêu Na, Ngô Phương Dung, Ngô Phương Nga, Liên Nguyệt Hạnh, Đỗ Huệ Lạc, Phù Ḥa Quí, Phan Gia Học, H́nh Phước Liên, Lâm Hùng, Hàn Phú Phong, Hán Thanh, Pho Gia Nghĩa, Ngô Đa Nghiệp, Trương Vi Hung, Trương quan Nhựt...
 

  

 

              Lớp từ năm 1957-1964:

1- Trương Đức B́nh
2- Âu Thiêm Bổn
3 - Liên Bọc Cương
4- Châu Cường
5- Phan Phụng Dung
6- Hàn Đỉnh (chết)
7- Hà thị Hồng
8- Lư Minh Hương (chết)
9- Phan Chánh Khánh (chết)
10-Lâm Khánh
11-Châu đức Lệ
12-Liên thiếu Liên
13-Lâm Tú Minh
14-Ngô Muối
15-Lâm Mỷ
16-Khâu Lương Nghĩa
17-Lương Lan Phương
18-Hồng Thúy Phương
19-Huỳnh Minh Tâm
20-Tống Tiền Y

 

trang nhà www.ninh-hoa.com