Trang Thơ & Truyện: Bch Phượng                      |                     www.ninh-hoa.com

 Trần Đức Tuyết Tin
Bt hiệu:
Bch Phượng, Tiểu Vũ Vi, Thụy vi,
Diễm Vi, Nh Khanh,
Vũ Tuyết Như 

 Sinh qun: Si Gn

 Tr qun: Bordeaux,
         Php

 Lin hệ: Em du người
             Ninh Ha

 Trung học: Couvent des
       Oiseaux (Si Gn)

 Nghề nghiệp: Y t khoa
               tim tại Php.

 Khuynh hướng: Thơ
  Đường, văn bin khảo,
  bnh luận văn chương

 Sở thch: m nhạc, thơ
  văn, đọc sch, phim
  tnh cảm, gia chnh.

 Hiện cộng tc thi văn
 với Văn Đn Đồng Tm,
  bo Sn Khấu News,

 cc websites: 
  Saigongate, Ninh Ha,
  Hoa Sơn Trang v Bến
  Sng My
Hiện sinh sống tại:
Bordeaux, Php Quốc

 

 

 

 

 


Trường Tương Tư 70

 Trn Sng Thu


Từ ngy xa cch biệt duyn người
Một chiếc thuyền nan đủng đỉnh tri
Sng gợn nước nh ln kẽ đ
My vờn khi tỏa vắt lưng đồi
Thả hồn thi tứ tương giao mộng
Gc giấc ph sinh cảm ngộ đời
Thoang thoảng đu đy h giặt lụa
Bn dng thủy nguyệt khc buồn rơi

 

Tiểu Vũ Vi

 

 

 

 

 

Trang Thơ & Truyện: Bch Phượng                |                               www.ninh-hoa.com