Vô cùng thương tiếc 


Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Văn Trạch
Cựu giáo sư hiệu trưởng đầu tiên (1955) trường Trung Học Bán Công Ninh Ḥa

Thầy Hiệu Trưởng Bửu H

Cựu giáo sư hiệu trưởng trường Trung Học Bán Công Ninh Ḥa

Mất ngày 2 tháng 8 năm 1999 tại Sài G̣n, Việt Nam
Hưởng thọ 75 tuổi


Thầy  Nguyễn Hữu Tỹ
Có công vận động trong việc sáng lập  trường Trung Học Bán Công Ninh Ḥa

                                                                                                                         
Thầy Nguyễn Chí Sinh

Cựu giáo sư trường Trung Học Bán Công Ninh Ḥa

Mất năm 1999 tại Ontario, California
Hưởng thọ 59 tuổi

Thầy Nguyễn Văn Nhuận
Cựu giáo sư trường Trung Học Bán Công Ninh Ḥa


Thầy Hoàng Song
Cựu giáo sư trường Trung Học Bán Công Ninh Ḥa


Thầy Hoàng Ngọc Khôi
Cựu giáo sư trường Trung Học Bán Công Ninh Ḥa


Lê Tỹ
Bác cai trường Trung Học Bán Công Ninh Ḥa

 Toàn thể cựu học sinh trường TH Bán Công thành kính chia buồn cùng Gia Đ́nh của các thầy, bác cai trường và cầu nguyện hương linh của tất cả được yên nghỉ trong cơi vĩnh hằng.