trở về trang nhà www.ninh-hoa.com

Nhạc Sĩ Linh Phương  | Em Đă V́ Ta  |  Tiếng Đàn Thu Mưa  |  Gặp Gỡ Thiên Thu

 

Nữ Nhạc sĩ Dương cầm LINH PHƯƠNG
Tên thật Lê Linh Phương


 

CHUYÊN MÔN:
- Tốt nghiệp Quốc gia Âm nhạc Sài G̣n 1967.
- Tốt nghiệp Sư phạm Chuyên khoa Dương cầm và Nhạc lư Nhạc pháp thực hành Đại học Deland, Florida, Hoa Kỳ.

SƯ PHẠM :
- Giảng viên Âm nhạc tại các trường Âm nhạc Bach, Celilia, Mê Linh, bộ môn Dương cầm, Nhạc lư và Nhạc pháp.
- Hiện giảng dạy Dương cầm, Nhạc pháp Nhạc lư các trường Trung học Evans, Apopka và Lake Mery, Florida, Hoa Kỳ.
HOẠT ĐỘNG:
- Phụ trách phần nhạc và đệm dương cầm.
- Chương tŕnh Văn học Nghệ thuật đài Sài G̣n cùng nhiều chương tŕnh văn nghệ khác của các đài phát thanh Sài G̣n và Quân đội VNCH.
- Cộng tác với các chương tŕnh Kiến Càng, Khỏe để Sống và Gió Khơi, Truyền h́nh Việt Nam, băng tầng 9.
- Nhạc sĩ duy nhất được chọn tŕnh tấu tại thính đường Ṭa Lănh sự Pháp (1976- 1979).
- Viết ḥa âm và điều khiển các chương tŕnh ban nhạc nữ The Modern Girls, Pussy Cat.
- Nhạc trưởng Trung tâm thanh niên Đắc Lộ, ban nhạc Micae, Goretiv,... ở các thánh đường Sài G̣n và lân cận.
- Nhạc trưởng ban nhạc T́nh Thương, Đêm Đô thị (City by Night), Phượng Hoàng Đêm Đô thị cho các chương tŕnh văn hóa, cộng đồng và dạ vũ tại Hoa Kỳ.

GIẢI THƯỞNG:
- Giải Giáo sư xuất sắc tại Florida, Hoa Kỳ các năm 1988, 1990, 1992, 1994, 1995.
- Được chọn 1 trong 2000 nhạc sĩ xuất sắc của thế kỷ 20 Cambridge Anh Quốc.

TÁC PHẨM:
- Cẩm nang kỷ thuật trên phím dương cầm, 1978
- Tự đệm các điệu nhạc phổ thông trên phím dương cầm, 1979
- Độc tấu, đối tấu, tam tấu và ḥa tấu 300 ca khúc Việt Nam và ngoại quốc
- Mây Sóng, ca khúc và thơ phổ nhạc, 1996
- Mưa T́nh, băng độc tấu dương cầm , 1992
- Mưa Lệ, băng độc tấu dương cầm, 1995
- Mưa Tương Tư, 1997
- Gió Cuốn T́nh Xưa, 1997
- Mưa Dĩ Văng, 1999
- Sách nhạc VN Cung Đàn Muôn Điệu I, II và III (soạn cho Piano đủ tŕnh độ)
- Sắp phát hành CD Hồn Thơ Ư Nhạc